Co je to kryptoměna?

Co je to kryptoměna?

Za kryptoměnu můžeme považovat každou digitální měnu založenou na technologii blockchain, která zajišťuje nepopiratelnost transakcí. Na základě jednoho z několika typů ověřovacích protokolů se následně tvoří bloky, které obsahují veškeré transakce za období od vygenerování bloku předcházejícího. Na obsahu nového bloku se musí dohodnout všichni ověřovatelé, a pokud se tak stane, zařadí se blok do řetězce bloků zvaný blockchain. Jakmile dojde k zařazení bloku do blockchainu, nelze ho již za normálních okolností modifikovat. Veškeré informace, které obsahuje, již bude obsahovat navždy. Blockchain si tak můžeme představit jako veřejnou účetní knihu, ve které jsou nezměnitelně zapsány všechny transakce v historii sítě od doby jejího vzniku, tudíž díky ní víme, kdo kolika bitcoiny, či jinou kryptoměnou disponuje.

Běžné vlastnosti kryptoměn jsou:

• decentralizace – měnu nelze kontrolovat vládou, či jinými institucemi (za předpokladu zajištění dostatečné distribuce decentralizace)[6]

• transparentnost – je plně transparentní díky veřejné databázi zvané blockchain, která ukazuje všechny proběhlé transakce v síti, nemůže tak dojít k podvrhu.

• nízké či žádné poplatky za transakce – oproti bankám nabízí digitální měny pouze dobrovolný poplatek, který zajišťuje rychlé zpracování transakce minery (těžaři), kteří transakci zařadí do blockchainu.

• žádné odmítnuté platby – zaslanou měnu nelze po odesláním nijak stornovat nebo zrušit. Nemůže tedy dojít ani k chargebacku bankou, či jinou institucí.

„Fiat měny vs Kryptoměny“

Fiat měna je měna peněz s nuceným oběhem fungující jako hlavní státní měna. Jako peníze s nuceným oběhem se označují peníze vytvořené mocí úřední, tedy takové peníze, jejichž hodnota je stanovena zákonem tj. například Dolar, Euro, či Česká koruna. V současné době již není žádná z těchto měn čímkoliv krytá a tzn. že centrální banky můžou kdykoliv uvolňovat do oběhu více měny /peněz a tím ji znehodnocovat (inflace). Většinou aby bylo schopny státy dostát svým závazkům a donutili je  v ekonomice více utrácet. To tedy vlastně znamená, že současné měny by byly bez naší důvěry jako směnitel hodnoty, úplně bezcenné. Byly by to jen papírky s jedničkami a nulami v bankovních systémech. Slovo fiat pochází z latiny a v překladě znamená “budiž tak“, v spojení s penězmi je to však častěji chápáno jako “příkaz” konkrétně od vlády, že se peníze stávají zákonným platidlem.

Tento vynález v posledních desetiletích umožnil explozivní růst světové ekonomiky. Jsme „bohatší“, než kdykoliv předtím. Benefity fiat měn však v poslední době začínají ustupovat a do popředí vstávájí různé problémy od inflácie až po fakt, že všechny „moderní“ země jsou „po uši zadlužené“.

Bitcoin

Kryptoměna je, jak již bylo zmíněno, digitální platidlo. Hlavní vlastností  „pravé“ kryptoměny je fakt, že v podstatě nikomu nepatří a statní instutuce s ní nemohou uměle manipulovat. Její hodnotu určuje trh a není možné uměle vyrobit nové, digitální mince. Klíčovým slovem je  „decentralizace“. Koncept decentralizované kryptoměny poprvé vytvořili (pravděpodobně skupina lidí) pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Tato skupina 3. Ledna 2009 vytvořila první blok bitcoinů.  Softwérová technologie zvaná Blockchain umožnila vznik prvního digitálního platidla, Bitcoinu. Od této chvíle nemůže nikdo, ani samotní tvůrci Bitcoinu, měnu nijak ovlivňovat, falšovat, kontrolovat, či způsobit její inflaci.

V síti, která z Bitcoinu dělá skutečné platidlo a zabezpečuje všechny transakce, neexistuje žádný centrální bod. Žádné jednoznačně slabé místo, které by se dalo napadnout. Naopak, tvoří ji obrovské množství počítačů, takzvaných uzlů, které spolu komunikují a společným úsilím uskutečňují a verifikují platby. Za toto úsilí  dostávají účastníci odměnu, kterou není nic jiného, než samotný Bitcoin. Tento proces je známější pod názvem těžba. Postupem času se však těžba stává stále náročnější. Zatím co na samotném začátku nebyl problém na relativně pomalém počítači vytěžit Bitcoiny denně, dnes máte z těžby zisk pouze na speciálních zařízeních. Tento problém se však rozhodly vyřešit mladší měny, které do svého kódu implementovaly ochranu tak, aby se nedal speciální hardware pro těžbu použít a těžba zůstala na grafických kartách, kde jsou možnosti zlepšování pro těžbu značně omezené a hardware tak nestárne. Mezi tyto měny patří například Ethereum,Zcash,Monero a další.

V současnosti je v oběhu přibližně 16 miliónů Bitcoinů a toto číslo nebude růst navždy. Navíc rychlost emise nových bitcoinů se každý 4 rok zpomaluje na polovinu a tak jsou těžaři odměňování i ze samotných poplatků za transakce v síti.

Další kryptoměny

Dnes Bitcoin není zdaleka jedinou kryptoměnou na trhu. Myšlenkou decentralizovaného platidla či technologie se inspirovalo mnoho dalších skupin, které vytvořili celou paletu různých technologií. Mezi další velké kryptoměny patří Ripple, platební systém, který umožňuje platbu v různých měnách, podobně jako PayPal. Ripple ovládá jedna společnost, která zároveň vlastní víc než 60 procent Ripple kryptomincí. Naopak, mezi systémy splňující „tradiční“ definici kryptoměn patří Litecoin, Ethereum, Monero, Dash nebo Zcash.

Proč mají kryptoměny svou hodnotu? Vždyť v podstatě nejsou reálné. No, v jistém smyslu jsou reálnější, než klasické fiat peníze, které zatím všichni používáme. Vždyť i většina eur, dolarů či korun existuje pouze v digitální formě na bankovních účtech. A hodnota fyzických minci a bankovek je taky dána pouze důvěrou v ně pokud bychom v ně nevěřili, zůstanou nám v rukách pouze bezcenné papírky a kousky kovu. Faktem zůstává, že hromadění fiat peněz, není příliš moudré. Rok co rok díky inflaci ztrácí svou hodnotu a pokud se vytratí důvěra v ně, jako jsme to mohli vidět u krachu Řecka, které zachránila eurozóna a euro jako evropská měna tak nám mohou zůstat pouze oči pro pláč.

Na druhé straně, máme záruku, že Bitcoinu je konečné množství a je postaveno na revoluční technologii, která řeší mnoho problémů současného ekonomického modelu světa. Jde tak v podstatě o jakési digitální zlato, které navzdory mnohým odpůrcům a negativistům stále zvyšuje svoji hodnotu, díky většímu povědomí a adopcí ze strany prodejců a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl v budoucnosti změnit.

Sdílej:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin